Strategia financiară, cheia unei afaceri de succes

Avatar

Ioana Arsenie

, Business

În proiectele de strategie, zona financiară este extrem de importantă pentru că definește în mod exact punctul inițial – unde ne aflăm – și construiește în mod realist viitorul. Dar, de cele mai multe ori, aceste discuții sunt dificile, fie din cauza că noțiunile de bază sunt neclare, fie din pricina faptului că nu există date, rapoarte într-o formă care să slujească managementului.

Într-o astfel de situație, pornim un proiect de optimizare a funcției financiare în care creăm structura necesară pentru dezvoltarea afacerii.

În continuare prezint etapele importante în definirea strategiei financiare, pe care le poți implementa împreună cu echipa ta:

  1.  Analiză financiară orientată către business: 

Sunt identificate sursele de venituri: activități, proiecte, linii de business.

Se definește structura bugetului de cheltuieli și investiții.

Se face analiză pentru ultimii ani sau perioade relevante pentru etapa de dezvoltare în care se află afacerea.

  1.  Stabilirea obiectivelor de business pentru 3 ani 

Se pleacă de la obiectivele strategice pe termen mediu/lung

Se stabilesc obiective anuale în termen de volum activitate/cifră de afaceri și profit.

  1.  Construcția proiecțiilor financiare 

Se realizează proiecțiile financiare anuale, cuprinzând categoriile principale, sintetice, de venituri, cheltuieli și investiții

Se definesc indicatorii de performanță utilizați pentru evaluare.

  1.  Bugetul anual 

Detaliază proiecția financiară și pornește de la bugetele departamentale, pe care le adună într-un buget consolidat.

Conține P&L (venituri și cheltuieli), bilanț și cash-flow.

Bugetul anual se analizează lunar și trebuie ajustat dacă sunt diferențe importante între versiunea inițială și realitate.

  1.  Implementarea unui sistem de raportare eficient 

Este esențial ca raportarea să fie un instrument pentru decizie la îndemâna managementului. Aceasta înseamnă ca cifre corecte să fie livrate în timp real. Pentru ca să poți lua decizii rapide, ai nevoie de estimări coerente, care să fie completate de raportări exacte, după închiderea contabilă lunară.

De cele mai multe ori, acest proces presupune modificări complexe în organizație, proceduri administrative simple și eficiente, care să fie înțelese și respectate și să susțină demersul de eficientizare a afacerii.

Ai nevoie de un lider care să își asume acest proiect intern.

Cu această ocazie se pot eficientiza și alte procese conexe din organizație și se uniformizează raportările utilizate de departamente și management.

Deși presupune un efort important, în final rezultatul este pe măsură, pentru că organizația devine mai eficientă și performantă, iar structura administrativă este clarificată și optimizată.

Te invit la workshopul de strategie si finanțe pentru afaceri durabile din 27 februarie: http://ioanaarsenie.ro/strategie-si-finante-pentru-afaceri-durabile-nivelul-2/