5 avantaje ale fondurilor nerambursabile

academia barbatilor
Autor: Ovidiu Mihăilă, fondator Grants for Startups

Așa cum am precizat și în articolul anterior, cu toate mesajele negative despre utilizarea și impactul fondurilor nerambursabile din România, rămân un susținător fervent al acestei modalități de finanțare, fie că vorbim de o idee de afacere, un proiect inovator sau de investiții cu impact major în economia europeană sau globală.

Am structurat mai jos 5 avantaje pe care fondurile nerambursabile le au față de alte soluții de finanțare.

1. Sunt nerambursabile

După cum am menționat anterior, principalul avantaj al acestui tip de finanțare este că nu trebuie rambursată. Astfel, atât pentru antreprenor cât și pentru companie, implementarea unei astfel de finanțări este mai atractivă decât accesarea unui împrumut bancar sau intra-grup în condițiile în care este posibilă obținerea unei sume considerabile. Utilizarea eficientă a acesteia poate contribui semnificativ la dezvoltarea business-ului.

2. Nu au dobândă

Scopul utilizării acestor fonduri este reducerea decalajelor economice între diferitele regiuni ale Uniunii Europene prin promovarea antreprenoriatului, înființarea de Start-Up-uri și creșterea numărului de IMM-uri cu impact în economia europeană. În consecință, finanțatorul (Comisia Europeană) nu vizează câștigul propriu prin acordarea acestui tip de finanțare ci, impactul macroeconomic pe care proiectele implementate responsabil îl pot genera: noi locuri de muncă create, realizarea de activități de C-D ale căror rezultate sunt produse și servicii inovatoare, investiții în domenii industriale cu valoare adăugată mare, stimularea exporturilor. Astfel, fondurile nerambursabile nu au dobândă.

3. Pot acoperi până la 100% din costurile proiectului

Un factor determinant pentru realizarea unei investiții sau dezvoltarea unui nou produs/serviciu este rentabilitatea investiției. Acestea pot deveni și mai atractive dacă, din necesarul de finanțare estimat, o parte semnificativă poate fi susținută din fonduri nerambursabile. În noua perspectivă financiară 2014-2020, în funcție de regiunea în care este implementat proiectul (Nord-Est, Nord-Vest, București etc.), de dimensiunea companiei care aplică (întreprindere mică, mijlocie sau mare) și natura activităților planificate (activități de producție, de Cercetare-Dezvoltare etc.), un solicitant poate acoperi din necesarul de finanțare până la 100% din aceste fonduri.

Spre exemplu, un Start-Up din regiunea Nord-Est cu 12 angajați poate obține o finanțare nerambursabilă de 70% din totalul costurilor eligibile, în timp ce o companie multinațională cu peste 250 de angajați care implementează un proiect în București primește doar 15% din cheltuielile eligibile.

Start-Up-urile și IMM-urile sunt principalii beneficiari ai fondurilor nerambursabile existând numeroase soluții pentru obținerea finanțării necesare, atât la nivel național cât și prin intermediul instrumentelor gestionate direct de Comisia Europeană.

4. Determină un exercițiu de învățare

Probabil că în cele mai multe cazuri, procesul de obținere a acestui tip de finanțare este complex și presupune pregătirea unui volum semnificativ de documente: cerere de finanțare, declarații pe propria răspundere, anexe, plan de afaceri, cereri de rambursare, rapoarte de monitorizare etc. Înlăturând însă aceste denumiri neprietenoase și cu puțină răbdare, structurarea informațiilor necesare finanțatorului poate reprezenta un bun exercițiu pentru:

  • O evidențiere clară a avantajelor competitive ale firmei;
  • O mai bună cunoaștere a pieței specifice (dimensiune, competitori, vectori de creștere, bariere etc.);
  • Înțelegerea comportamentului clienților vizați (definirea buyer persona, decizia de cumpărare etc.);
  • Planificarea temeinică a unor repere financiare care pot asigura sustenabilitatea financiară a afacerii;
  • Dezvoltarea unei strategii articulate pe termen mediu.

5. Susțin o varietate de costuri

De cele mai multe ori fondurile nerambursabile pot fi utilizate pentru: achiziția de echipamente sau utilaje necesare în producție, susținerea cheltuielilor salariale pentru echipa implicată în dezvoltarea unei aplicații sau tehnologii, susținerea unor cheltuieli pentru promovare, participarea la cursuri de specializare etc.

 

Grants for Startups propune o abordare nouă și eficientă companiilor care doresc să obțină fonduri nerambursabile, fără a mai trece prin procesul complicat de pregătire a documentației necesare, care, de cele mai multe ori, consumă resurse semnificative.