Politica de confidenţialitate

Intrată în vigoare: 25 mai 2018.

Introducere

Prin această politică de confidenţialitate, academiabarbatilor.ro, website operat de Pride Consulting & Development, CUI 35624350 doreşte să vă informeze cu privire la scopul pentru care vă solicităm datele, ce drepturi aveți și care sunt opțiunile dvs atunci când folosiți serviciile noastre. Vrem să vă asiguram de toată implicarea echipei noastre pentru protecția datelor dvs și pentru conformarea la legislația in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii referitoare la o persoană fizică specifică sau identificabilă, pe care ni le comunicaţi sau pe care le primim sau colectăm, precum: numele şi datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informaţii privind solicitările dvs. şi relaţia profesională pe care o aveţi cu noi, precum şi orice participare alături de noi, informaţii referitoare la ora, scopul şi, dacă este cazul, locul în care utilizaţi site-ul nostru web şi alte servicii electronice. Colectăm şi utilizăm date cu caracter personal numai în măsura permisă prin lege sau dacă ne-aţi acordat consimţământul prealabil în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din România. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale. În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs., de protecţia datelor în cadrul societăţii PRIDE CONSULTING & DEVELOPMENT sau orice întrebare/reclamaţie pot fi adresate către adresa de email: dataprotection@academiabarbatilor.ro

 

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:

 1. Când te înscrii la newsletter, îți solicităm date precum: nume, prenume, adresa de email. Aceste date sunt furnizate în mod direct și consimțit de către Utilizator, pentru a beneficia de serviciul oferit de catre Administratorul site-ului.
 2. Când ne contactezi prin formularul de contact îți solicităm numele si prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Ne bazăm pe consimțământul tău pentru furnizarea acestor date cu scopul de a ne putea contacta și de a putea răspunde solicitării tale.
 3. Pentru a gestiona site-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunătățită, atât Administratorul, cât si furnizorii noștri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri permite afișarea corectă a conținutului, crearea și reținerea de date de autentificare, personalizarea interfeței, îmbunătățirea serviciului prin implementarea și testarea de soluții tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare să colectam date personale precum: adresa IP, ID-ul dvs. de cookie, navigatorul de internet, locatia, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru, anunțurile pe care le-ai vizualizat sau pe care ai dat click.

Pentru optiuni si informatii suplimentare despre modul in care folosim modulele cookie si modul in care le puteti controla va rugam sa consultati Politica de cookie-uri.

Drepturile utilizatorilor

Potrivit legii 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor personale colectate de către noi.

Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politica de confidentialitate, utilizatorii serviciilor site-ului sunt informati cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul catre tari terte sau organizatii internationale, perioada de stocare a datelor, precum si drepturile pe care le au.

Dreptul de acces la date

Utilizatorii au dreptul sa obtina din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informarea corespunzatoare. La cererea utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, 1 dată pe an, în mod gratuit. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic, utilizat in mod curent. Ne rezervam dreptul de a nu raspunde solicitarilor vadit neintemeiate, excesive sau repetate.

Dreptul la rectificare

Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Acest drept poate fi exercitat in mod direct prin accesarea contului de utilizator. In cazul in care intampini dificultati, te rugam sa ne contactezi.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul poate cere stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • utilizatorul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • utilizatorul se opune prelucrarii
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Conform dispozitiilor legale, obligatia de a sterge datele utilizatorului nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:
 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
 • in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Utilizatorul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 • utilizatorul contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar utilizatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar utilizatorul ni le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • utilizatorul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

 • Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 • In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opozitie

 • Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

 

Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

 • Utilizatorii au dreptul de a cere si de a obtine retragerea / anularea / reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.

Dreptul de a se adresa justitiei

 • Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere privind protectia datelor personale, utilizatori au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.
 • Daca utilizatorul a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 • Pentru a impiedica solicitarile de eliminare frauduloase, de la persoane care uzurpa identitatea altora, care incearca sa aduca prejudicii concurentei sau care doresc sa elimine informatii de natura legala fara a avea acest drept, este necesar sa verificam identitatea persoanei care solicita exercitarea dreptului. Pentru aceasta, te rugam sa ne trimiti o copie a unui act de identitate (pasaport sau act de identitate), lizibila, din care sa reiasa numele si prenumele, restul datelor pot fi acoperite.
 • Vom folosi aceste informatii numai pentru a stabili autenticitatea solicitarii si vom sterge copia documentului in 30 de zile de la solutionarea solicitarii de eliminare, cu exceptia situatiei in care suntem supusi unei obligatii legale din partea autoritatilor statului.
 • Pentru informaţii sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteţi adresa Ofiţerului (Responsabilului) cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail dataprotection@academiabarbatilor.ro sau puteţi accesa pagina unde vă puteţi exprima consimţământul referitor la fiecare fişier cookie în parte.

În ce situaţii au terţii acces la datele Dvs?

 

 • Transmitere către instituţii publice, de ex. în cazul unei dispoziţii judecătoreşti
  La dispoziţia instituţiilor competente în cazuri speciale trebuie să oferim informaţii cu privire la date cu caracter personal), în măsura în care acest lucru este necesar în scopul cercetării penale, siguranţei publice, pentru îndeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informaţii sau serviciului militar de contrainformaţii sau în scopul realizării drepturilor de proprietate intelectuală.

 

 

 

 • Plugin-uri de reţele sociale

 

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

 

De asemenea puteţi contra din site-ul nostru transmiterea datelor catre fiecare tip de plugin, din pagina Politica de utilizare Cookie-uri

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Societatea Pride Consulting & Development nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

 

 • Serviciul de analiză web Google Analytics

 


Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics “ al societăţii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecţia a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

 

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Societatea Pride Consulting & Development nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere

 

 

 • Serviciul de publicitate online Google ADSENSE

 


Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google AdSense “ al societăţii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor în website-ul nostru utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecţia a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc.


Societatea Pride Consulting & Development nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

 

Pentru a gestiona dacă doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteţi accesa pagina unde vă puteţi exprima consimţământul referitor la fiecare fişier cookie în parte.
Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

 1. Serviciul de publicitate online Google Double Click


Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google DoubleClick “ al societăţii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor în website-ul nostru utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecţia a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc.
Societatea Pride Consulting & Development nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

Pentru a gestiona dacă doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteţi accesa pagina unde vă puteţi exprima consimţământul referitor la fiecare fişier cookie în parte.
Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Securitatea datelor

Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.
Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.

Solicitări și sesizări

Dacă aveţi întrebări referitoare la protecţia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor personale, în scris la dataprotection@academiabarbatilor.ro.

Conform legislației, în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. în cazul în care, din cauza complexității cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, această perioadă va fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În acest caz, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, pentru a te anunța care sunt motivele întârzierii. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.